Seminář DMSRE20 Bořetice, 31. 8. - 3. 9. 2010


$cast $k    "; } ?>

=$prvniradek && $radek<=$posledniradek): echo "
"; endif; } if($radek>=$prvniradek && $radek<=$posledniradek): echo "
0) echo " width=\"$iconw\" "; echo " valign=top> "; if($popis=="ano") { $nazev = $lines[$i]; echo "
$nazev
"; } endif; $isl++; $k = count($lines) - 1; if($i==$k): if($radek>=$prvniradek && $radek<=$posledniradek) { echo "

"; } endif; else: if($radek>=$prvniradek && $radek<=$posledniradek) { echo "

"; } $isl = 0; --$i; endif; endfor; ?>