18. Development of Materials Science in Research and Education

(Sorry, this page is attainable only in Czech)

5. Škola růstu krystalů

1. - 2. září   2008

18. společný seminář
Rozvoj materiálových věd ve výzkumu a výuce

2. - 5. září   2008
Hotel Happy Star, Hnanice, Znojmo, Jižní Morava, Česká republika

pořádají

Československá společnost pro růst krystalů
Cukrovarnická 10, 162 53 Praha 6, Česká republika
nitsch@fzu.cz

Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1, Slovenská republika
marian.koman@stuba.sk

Fyzikální ústav Akademie věd České republiky

Slovenská technická univerzita v Bratislavě