18. SPOLEČNÝ SEMINÁŘ ROZVOJ MATERIÁLOVÝCH VĚD VE VÝZKUMU A VÝUCE

2. září - 5. září  2008

První oznámení

Garant semináře:
Ing. K. Nitsch, CSc., Fyzikální ústav AVČR, Praha
Prof. Ing. M. Koman, DrSc., STU Bratislava

Odborný program semináře je rozdělen do pěti tematických okruhů:
  1. Trendy vývoje materiálového výzkumu.
  2. Výuka materiálových věd na vysokých školách.
  3. Informace o výzkumných programech pracovišť.
  4. Informace o zařízeních pro přípravu a diagnostiku materiálů.
  5. Výsledky v oblasti výzkumu materiálů.
Příspěvky budou prezentovány formou:

Konferenční poplatek

Konferenční poplatek je 2670 Kč; pro studenty a doktorandy je 2470 Kč. Redukovaný poplatek pro účastníky Semináře i Školy činí 3560 Kč; pro studenty a doktorandy 3260 Kč. Konferenční poplatek zahrnuje náklady na konání konference včetně sborníku a celodenního stravování.


UbytováníTermíny